Bejegyzések

Szellem Lélek Test: A Vérvizsgálat Eredménye: Ron Wyatt amatőr régész....

Szellem Lélek Test: A Vérvizsgálat Eredménye: Ron Wyatt amatőr régész....: Jézus Vére? Ron Wyatt, amerikai amatőr régész a Golgota Sziklája menti évekig tartó ásatásának köszönhetően, 1982. január 6-án bejutott...

Pari Farsang 2018

Kép
Klikk a szövegre:

Pari Farsang 2018

Pari Farsang 2018

Kép

Az anyag, az erő fátyla_Ki vagy?

Kép
Az anyag, az erő fátyla
Minden dolog megértéséhez abból kell kiindulnunk, hogy az anyag nem létezik. Már ismerjük a tudományból, hogyha anyaggal van dolgunk, az tulajdonképpen az erő fátyla. Minden anyagrészecske, voltaképpen egy erősorozat; anyag, mint olyan, nem létezik. Az anyag, fátyol az erőn. Pontosan ugyanígy fogja felfedezni a tudomány egy nap, hogy az, amit erőnek nevez, az tulajdonképpen, a tudat egy módja, egy fátyol a tudaton. A logosz és a hét sík viszonyáról való felfogásunkban, azzal az alapigazsággal kell elindulnunk, hogy minden anyag, az ő tudatának kifejeződése. Mivel azonban az anyagnak, síkról síkra fokozatai vannak, az összes síkok, a tudat változatai, ami azt jelenti, hogy az elsődleges tudatra, 1-7 fátyol borul. Ezért amikor a hét sík megteremtődött, egyik szemszögből nézve, hétféle anyagunk van; de másik szemszögből nézve, hét fátyolt látunk, az Ő tudatán. Ebbe a hét világba küldi a Logosz, a Monádot, hogy a nagy drámában, saját szerepét eljátssza; és ez a d…

ISTENEK: események időrendben

Kép
ISTENEK: események időrendben

450.000 éve A Nibirun, mely egy kétnaprendszerben keringő, önhőtermelő bolygó, az élet komoly kihívás elé néz, mert a légköre szökik. A bolygó ura Anu, aki katonai puccsal került hatalomra, száműzve az előző uralkodót Alalu-t. A száműzött egykori uralkodó, hű pilótájával hosszas űrbéli bolyongás után leszáll a Földre. Sikere titka, hogy a Nibiru időnként keresztezi a Föld pályáját, valamint a két bolygón az ősi ütközés nyomán közös az élet csírája. A Földön ekkor egy jégkorszak vége zajlik, már lassan elkezdődik a felmelegedés.
445.000 éve Enki a tudós vezetésével, aki Anu egyik fia, az Annunakik kisebb csoportja leszáll a Földre, létrehozva Eridut, az első földi állomást, és el kezdik az arany mosását a Perzsa Öböl vizéből. Bár a két bolygó hasonló, de a Földön kissé más a levegő összetétele, sokkal nagyobb a gravitáció és egy Nibirui nap a Földön majdnem tíz. Így nem is csoda, hogy az űrhajósok nehezen veszik a levegőt, űrrepülőik csak úgy tudnak felemelkedn…

Egyetlen egy törvénye van az univerzumban, mindennek a szeretet.

Kép
Egyetlen egy törvénye van az univerzumban, mindennek a szeretet.
Tudom lesznek, akik nem értenek egyet ebben velem. Egészen máshogy gondolom az ok-okozat jelentését. Nem írom, hogy törvényét, mert ilyen törvény nem létezik. Egyetlen egy törvénye van az univerzumban, mindennek a szeretet. Nem lehetnek törvények, ha minden, az isteni rendre épült. Az univerzumnak rendje van, nem törvénye. Az emberek alkottak törvényeket, amely. egy kötelezően betartandó rendelkezés. A rend fenntartása céljából, az állam vezetése által alkotott írott szabály, ami az ott élők egymás közötti viszonyát, az állammal való kapcsolatát szabályozza. Isten mit tartat be velem, ha szabad akaratot adott? Rendetlenség egyedül a fejekben, a gondolkodásunkban lehet. Mivel mindent leképez a sejtmemóriánk, amely a föld sejtmemóriája is. A mindenségbe bele tartozik, minden emlékképünk. Ezek addig ismétlik egymást, míg a DNS meg nem változtatja. Én úgy gondolom, hogy a szellemünk, maga a DNS-ünk "életfeladatunk &…